Profil nabywcy

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok
o wartości przekraczającej równowartość 30.000 euro

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany
tryb udzielenia
zamówienia
Orientacyjna
wartość zamówienia
(w zł brutto)
Przewidywany termin
wszczęcia
postępowania
(m-c lub kw.)
1 Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych w ramach projektu „Aktywuj się” (7 rodzajów aktywności) usługa przetarg nieograniczony 220 tys. styczeń
2 Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscypliny sportowe (9 dyscyplin) usługa przetarg nieograniczony 7.593 tys. I kw.
3 Wymiana ogrodzenia na obiekcie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ulicy Traugutta 29 robota budowlana przetarg nieograniczony 200 tys. III kw.
4 Rozbiórka budynku biurowego Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ulicy Zielonogórskiej 4 robota budowlana przetarg nieograniczony 180 tys. III kw.
5 Obsługa medyczna imprez organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu oraz kąpielisk morskich usługa przetarg nieograniczony 184 tys. I kw.
6 Świadczenie usług zapewnienia bezpieczeństwa na imprezach organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu usługa przetarg nieograniczony 176 tys. I kw.
7 Wynajem wraz z rozstawieniem i złożeniem barierek lekkich, płotów ogrodzeniowych, barierek skośnych na potrzeby zabezpieczenia tras imprez biegowych organizowanych prze Gdański Ośrodek Sportu dostawa przetarg nieograniczony 188 tys. I kw.
8 Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się na Pływalni Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Siedleckiego 14 usługa przetarg nieograniczony 250. tys. I/II kw.

 

Scroll To Top